KURSY I SZKOLENIA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
GWSH GWSH
Bankowość Bankowość
Psychologia menedżerska Psychologia menedżerska
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

Psychologia menedżerska

Psychologia menadżerska to dziedzina psychologii stosowanej obejmująca różne aspekty organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Celem proponowanych szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy i kompetencji psychologicznych, które będą mogli wykorzystać w biznesie tj. m.in.: podstawowej wiedzy z zakresu psychologii osobowości i motywacji, wpływu komunikacji międzyludzkiej na jakość pracy, źródeł stresu i zapobiegania jego negatywnym skutkom w miejscu pracy, asertywności czy negocjacji. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom w lepszy sposób rozpoznawać zasoby własne oraz współpracowników, a tym samym przyczyni się ona do wzrostu efektywności wykonywanej pracy.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku