DORADZTWO PRAWNE

Korporacje Korporacje
Klienci Indywidualni Klienci Indywidualni
Reprezentacja Reprezentacja
Konsultacje prawne Konsultacje prawne

Tworzenie podmiotów, przekształcenia, likwidowanie, upadłości

Udzielamy pełnego wsparcia organizacyjnego i prawnego wszelkiego rodzaju korporacjom na wszystkich etapach ich funkcjonowania, od zawiązania po wykreślenie z rejestru. Doradzamy naszym Klientom dobór formy prawnej optymalnej pod względem organizacyjnym oraz podatkowym dla ich zamierzonej działalności. Opracowujemy umowy oraz statuty spółek, stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów ściśle według zapotrzebowania Klienta. Prowadzimy procesy przekształceń, łączeń oraz podziałów korporacji. Prowadzimy procedury likwidacyjne podmiotów prawnych. Reprezentujemy Klientów w pełnym zakresie postępowań upadłościowych. Stale współpracujemy z kancelariami notarialnymi oraz kancelariami biegłych rewidentów w całej Polsce, dzięki czemu działamy szybko i sprawnie, nadto gwarantujemy naszym Klientom konkurencyjne ceny koniecznych usług zewnętrznych. Prowadzimy szkolenia dla kadr zarządzających korporacjami.Bieżąca obsługa prawna i korporacyjna

W zakresie bieżącej obsługi prawnej świadczymy naszym Klientom wsparcie prawne w ich działalności gospodarczej. Konsultujemy wszelkie zagadnienia prawne i organizacyjne. Uczestniczymy w procesach podejmowania decyzji nie tylko strategicznych, ale również bieżących. Wychodzimy z założenia, że trafność decyzji biznesowych naszych Klientów determinowana jest między innymi rzetelną analizą ich prawnych konsekwencji. Uczestniczymy w negocjowaniu kontraktów a także sporów. Prowadzimy kompleksowo procedury podejmowania decyzji w korporacjach, z uwzględnieniem ich wewnętrznych struktur, od wystąpień, rekomendacji, uchwał odpowiednich organów, po wsparcie prawne organów wykonawczych w realizacji. Stale współpracujemy z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi w całej Polsce, dzięki czemu działamy szybko i sprawnie.Reprezentacja w procesach sądowych i arbitrażowych przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach

Świadczymy dla naszych Klientów zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji we wszelkiego rodzaju postępowaniach. Zapewniamy w całym toku procesu zastępstwo kompetentnego, rzetelnego i świetnie przygotowanego prawnika. Stosownie do oczekiwań Klientów, prowadzimy procesy sądowe kompleksowo, w całym toku postępowania, w danej instancji postępowania, albo tylko przy określonych czynnościach procesowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych, a także w innych pozasądowych formach rozstrzygania sporów.Organizacja walnych zgromadzeń

Zapewniamy profesjonalną obsługę walnych zgromadzeń spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, także spółek notowanych na rynku głównym lub alternatywnym. Zajmujemy się organizacją walnych zgromadzeń w sposób kompleksowy: od zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu w trybie przewidzianym dla danego typu spółki, poprzez opracowanie porządku obrad i projektów uchwał, organizację obrad i ich profesjonalne prowadzenie, aż po rejestrację podjętych uchwał w sądzie rejestrowym. Uczestniczymy również w tzw. "trudnych obradach", dbając o należytą ochronę interesów naszych Klientów.Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacyjnych i postępowań naprawczych. Podczas prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego konsultujemy zarówno szanse jak i ryzyko związane z podjęciem odpowiednich działań prawnych, a na życzenie Klienta, wdrażamy w jego imieniu wszystkie przewidziane prawem procedury. Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, zmianą formy prawnej lub wewnętrznej organizacji oraz zmianą struktury kapitałowej przedsiębiorcy. Doświadczeni prawnicy naszej kancelarii dbają o to, aby proces restrukturyzacyjny przebiegał skutecznie oraz możliwie szybko, dlatego też przygotowujemy propozycje restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, uwzględniając najlepsze rozwiązania dostępne dla naszych Klientów. Prowadzimy procedury układowe i naprawcze oraz negocjacje w imieniu Klientów.PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku