WSPARCIE W ZARZĄDZANIU

Audyty Audyty
Interim Management Interim Management
Wsparcie w prowadzeniu placówek służby zdrowia Wsparcie w prowadzeniu placówek
służby zdrowia
Sektor MSP Sektor MSP
Oddziały podmiotów zagranicznych Oddziały podmiotów zagranicznych

Pakiet usług dla placówek medycznych

Placówkom medycznym oferujemy specjalny pakiet usług dedykowanych, charakterystycznych, głównie ze względu na status prawny płatnika świadczeń zdrowotnych, dla jednostek tego sektora usług.Organizacja podmiotów medycznych

Wdrażamy nowoczesne schematy organizacyjne podmiotów leczniczych, oparte na kalkulacji ich rentowności, optymalizacji kosztów i jakości świadczonych usług zdrowotnych. Wspieramy w doborze kadry (tzw. personelu białego oraz administracyjnego), jak również w pozyskaniu źródeł finansowania zewnętrznego. Wspieramy także w doborze sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego.Tworzenie i fuzje podmiotów leczniczych

W oparciu o procedury przewidziane ustawą o działalności leczniczej prowadzimy kompleksowo postępowania z zakresu tworzenia oraz łączenia podmiotów leczniczych. W ramach zleceń realizujemy zazwyczaj wszelkie czynności prawne i administracyjne związane z tworzeniem lub łączeniem tego typu podmiotów.Reprezentacja w negocjowaniu kontraktów NFZ

Wychodząc z założenia, że jednym z istotniejszych czynników dla funkcjonowania służby zdrowia jest odpowiednio ukształtowany kontrakt z Funduszem, wspólnie z Klientami lub w ich imieniu prowadzimy negocjacje zmierzające do uzyskania takiego kontraktu, jaki nasz Klient będzie w stanie zrealizować. W przypadku kontroli realizacji kontraktu reprezentujemy Klienta we wszystkich stadiach postępowań kontrolnych a ilekroć zachodzi taka potrzeba, również z sporach sądowych wywołanych nienależycie prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi.Implementacja aktów normatywnych Prezesa Funduszu

Problematyka właściwej interpretacji i stosowania aktów normatywnych publikowanych z dużą częstotliwością przez podmiot finansujący działalność świadczeniodawców, z uwagi na dużą częstotliwość zmian w przepisach jest powszechnie znana we wszystkich placówkach służby zdrowia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, których dużą część stanowią tego rodzaju placówki, opracowaliśmy strategię płynnej implementacji oraz interpretacji obowiązujących aktów normatywnych. Na wszelkie pytania o sposób stosowania mamy zawsze przygotowaną i aktualną odpowiedź.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku