WSPARCIE W ZARZĄDZANIU

Audyty Audyty
Interim Management Interim Management
Wsparcie w prowadzeniu placówek służby zdrowia Wsparcie w prowadzeniu placówek
służby zdrowia
Sektor MSP Sektor MSP
Oddziały podmiotów zagranicznych Oddziały podmiotów zagranicznych

Audyt prawny

W ramach audytu prawnego prowadzimy poszerzoną analizę prawną wewnętrznej struktury korporacji, konstrukcji zawartych umów oraz przyjętych rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza zakończona jest oceną oraz sugestiami zmian pozwalających na optymalizację poszczególnych prawnych funkcjonalności. Na życzenie Klienta opracowujemy strategię niezbędnych zmian jak również ją realizujemy.Audyt prawno-podatkowy

Nasi eksperci przeprowadzą dla Klientów audyt prawno-podatkowy, mający na celu analizę przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych pod kątem generowanych przez nie obciążeń podatkowych, jak również zaproponują rozwiązania pozwalające na optymalizację opodatkowania (CIT, VAT, podatek od dywidend), zaś w przypadkach, w których podatek został nienależycie naliczony i odprowadzony, wdrożą procedury administracyjne lub sądowo-administracyjne zmierzające do jego zwrotu przez organy podatkowe. Usługa ta jest kierowana między innymi do jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanych przez zakłady budżetowe oraz optymalizacją VAT.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku