SZKOLENIA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
GWSH GWSH
Bankowość Bankowość
Psychologia menedżerska Psychologia menedżerska
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Kancelarie Bieniek S.A. wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00171/2016. Jesteśmy certyfikowaną jednostką szkoleniową ściśle współpracującą z Powiatowymi Urzędami Pracy na Śląsku w zakresie wdrażania instrumentów rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Bogaty dorobek naukowy a także wieloletnie akademickie doświadczenie dydaktyczne związanych z nami prawników, ekonomistów, ale także psychologów i trenerów osobistych, połączony z doskonałą znajomością praktyki obrotu gospodarczego gwarantuje naszym Słuchaczom najwyższy poziom merytoryczny organizowanych szkoleń, sympozjów oraz konferencji.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku