SZKOLENIA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
GWSH GWSH
Bankowość Bankowość
Psychologia menedżerska Psychologia menedżerska
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

GWSH

Kilkunastoletnia współpraca z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego w Katowicach zaowocowała kilkoma bardzo popularnymi projektami dydaktycznymi, które z dużym powodzeniem realizowane są w cyklach semestralnych. Na szczególną uwagę zasługują studia podyplomowe "Prawo i Administracja" oraz "Rachunkowość". Słuchacze pierwszego s kierunków zapoznają się z problematyką stosowania prawa w ujęciu praktycznym. Studia te dedykowane są dla kadr zarządzających korporacjami jak również pracowników administracyjnych sądów i urzędów. Słuchacze studiów „Rachunkowość” nabywają wiedzę z obszaru praktycznych aspektów prawnych, księgowych i podatkowych w korporacjach. Studia dedykowane są głównie dla służb księgowych.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku