OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Księgi Przychodów
i Rozchodów
Prowadzenie Kadr i Płac Prowadzenie Kadr i Płac
Wypełnianie deklaracji ZUS Wypełnianie deklaracji ZUS

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W stosunku do większości spółek prawa handlowego stosuje się podwyższone wymogi w zakresie ich rachunkowości. Wiedza oraz doświadczenie naszych księgowych pozwala zaoferować naszym Klientom wdrożenie kompleksowej polityki księgowej opartej na nowoczesnych standardach rachunkowych. Nasza oferta obejmuje w szczególności opracowanie polityki rachunkowości, opracowanie planu kont, weryfikację dokumentów pod względem rachunkowym oraz merytorycznym, prowadzenie bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia, rozliczanie z urzędem skarbowym, prowadzenie ewidencji VAT, sporządzenie sprawozdań finansowych, okresowych lub rocznych. Ponadto w ramach kompleksowej obsługi oferujemy naszym Klientom opracowanie instrukcji wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów czy polityki ochrony danych osobowych, a także sporządzanie informacji finansowych według stosowanych u Klienta wzorów np. dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również sporządzamy plany amortyzacyjne. Na życzenie Klienta oferujemy usługi płatnicze zobowiązań podatkowych, gwarantując bezwzględną rzetelność, terminowość oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności informacji. Reprezentujemy Klientów również w postępowaniach kontrolnych i sprawdzających przed urzędami skarbowymi. Więcej na ten temat w zakładce "Reprezentacja".

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku