OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Księgi Przychodów
i Rozchodów
Prowadzenie Kadr i Płac Prowadzenie Kadr i Płac
Wypełnianie deklaracji ZUS Wypełnianie deklaracji ZUS

Prowadzenie Kadr i Płac

Naszym Klientom oferujemy sporządzanie list płac oraz pasków wynagrodzeń dla pracowników, obliczanie wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłków, wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek PIT-4R i PIT 8AR oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów oraz świadectw pracy, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie Kadr i Płac, sporządzanie rocznych deklaracji dla pracowników PIT 11 oraz PIT 40, reprezentację podatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, opracowywanie oraz wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania. Na życzenie Klienta świadczymy usługi płatnicze zobowiązań pracowniczych gwarantując rzetelność, terminowość oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności informacji.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku