OBSŁUGA KSIĘGOWA

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Księgi Przychodów
i Rozchodów
Prowadzenie Kadr i Płac Prowadzenie Kadr i Płac
Wypełnianie deklaracji ZUS Wypełnianie deklaracji ZUS

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Najlepsi specjaliści zadbają o kompleksowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Państwa przedsięwzięcia. Nasze usługi obejmują weryfikację dokumentów pod względem rachunkowym, prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie ewidencji VAT. Sumienność i rzetelność w prowadzeniu Księgi jest naszym największą zaletą a spokój oraz zadowolenie Klienta wartością nadrzędną. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych i sprawdzających przed urzędami skarbowymi. Szerzej w zakładce REPREZENTACJA. Na życzenie Klienta oferujemy usługi płatnicze zobowiązań podatkowych, gwarantując bezwzględną rzetelność, terminowość oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności informacji.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku