INŻYNIERIA FINANSOWA

Restrukturyzacja zadłużenia Restrukturyzacja zadłużenia
Pośrednictwo finansowe Pośrednictwo finansowe
Doradztwo kredytowe Doradztwo kredytowe

Restrukturyzacja zadłużenia

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę mającą na celu restrukturyzację zadłużenia wobec banków, instytucji parabankowych, zobowiązań handlowych, zobowiązań podatkowych lub ubezpieczeniowych a także zobowiązań o charakterze prywatnym, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oferta obejmuje pakiet ochrony dłużnika, w ramach którego nasi eksperci pomogą dobrać i wdrożyć właściwe i skuteczne metody restrukturyzacji zobowiązań. Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację w każdym stadium postępowań sądowych, egzekucyjnych, windykacyjnych, administracyjnych, podatkowych, a także w negocjacjach układowych z wierzycielami, w ramach sądowych postępowań restrukturyzacyjnych oraz poza sądem. Dobór i realizacja właściwej metody restrukturyzacji poprzedzona jest rzetelną analizą wszelkich ryzyk związanych z wdrożeniem oddłużenia, dzięki czemu nasz Klient zawsze dokonuje świadomego i trafnego wyboru metody postępowania.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku