SZKOLENIA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
GWSH GWSH
Bankowość Bankowość
Psychologia menedżerska Psychologia menedżerska
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

Bankowość

Szkolenie ma celu zapoznać uczestników z podstawami prawa bankowego i systemu finansowego w Polsce oraz ich wpływu na codzienne korzystanie z usług bankowych przez konsumenta i przedsiębiorcę. Omawiane są typy i funkcje rachunków bankowych, formy finansowania w zależności od celu i przeznaczenia środków, a także – na życzenie – zaawansowane formy zabezpieczenia ryzyka walutowego, transakcyjnego oraz wahań rynkowej stopy procentowej. Szeroko omawiany jest obszar związany z bezpieczeństwem korzystania z usług bankowych przez internet przy użyciu dostępnych narzędzi komunikacji, od zwykłych komputerów stacjonarnych po notebooki, tablety i smartfony.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku