RODO

RODORODO

RODO

Obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadziło szereg zmian w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych, również w wewnętrznym porządku prawnym RP. Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom eksperci Kancelarii wspierają Klientów w procesach wdrażania odpowiednich instrukcji przetwarzania danych, monitorują ich przestrzeganie, jak również konsultują z Klientami właściwe tryby postępowań w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych. W przewidzianych przez prawo sytuacjach pełnimy dla Klientów funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiadamy bogate i stale rosnące doświadczenie w zakresie audytowania oraz wdrażania polityki bezpieczeństwa danych osobowych we wszelkiego rodzaju płaszczyznach ich przetwarzania. Szczegółowych informacji na temat RODO udzielimy na indywidualne zapytania, które możecie Państwo kierować pod adres rodo@bieniek.com.plPARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku