SZKOLENIA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
GWSH GWSH
Bankowość Bankowość
Psychologia menedżerska Psychologia menedżerska
Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Jest to cyklicznie prowadzone szkolenie dotyczące tego, w jaki sposób sprawnie, łatwo i szybko otworzyć własny biznes. Obejmuje przegląd form organizacyjno-prawnych, ogół procedur rejestracyjnych, kurs realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, kurs prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów a także obsługę platform informatycznych do komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami podatkowymi, jak również podstawy kadr i płac.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku