DORADZTWO PRAWNE

Korporacje Korporacje
Klienci Indywidualni Klienci Indywidualni
Reprezentacja Reprezentacja
Konsultacje prawne Konsultacje prawne

Sprawy rozwodowe

Zapewniamy profesjonalną obsługę postępowań rozwodowych, zarówno na płaszczyźnie procesu sądowego jak i poza salą rozpraw. Wychodząc z założenia że w tego rodzaju sprawach nie ma wygranych i przegranych, staramy się moderować przebieg postępowania w taki sposób, aby osiągnąć prawidłowe relacje społeczne i prawne naszych Klientów z ich byłymi małżonkami. W razie potrzeby zapewniamy udział mediatora.Sprawy alimentacyjne

Prowadzimy sądowe i pozasądowe postępowania z obszaru obowiązków alimentacyjnych. Nasze wsparcie ma w założeniu doprowadzić do ukształtowania obowiązków alimentacyjnych na poziomie nie tylko koniecznym, ale również możliwym do wyegzekwowania. W razie potrzeby zapewniamy udział mediatora.Sprawy spadkowe

Prowadzimy kompleksową obsługę spraw z zakresu dziedziczenia, począwszy od sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, aż do polubownego lub procesowego działu spadku. Zapewniamy profesjonalną i rzetelną wycenę masy spadkowej, w razie potrzeby organizujemy zbycie majątku spadkowego celem przeprowadzenia jego cywilnego podziału pomiędzy zainteresowanymi.Sprawy pracownicze

Wspieramy Klientów we wszelkich przypadkach konfliktu z pracodawcą. Konsultujemy dopuszczalne środki prawne, jak również wspieramy w ich realizacji. Naszym Klientom którzy utracili pracę pomagamy w realizacji przysługujących im uprawnień pracowniczych. Kontrolujemy poprawność czynności przeprowadzonych przez pracodawcę, konsultujemy zarówno szanse jak i ryzyko związane z podjęciem odpowiednich działań prawnych, a na życzenie Klienta, wdrażamy w jego imieniu wszystkie przewidziane prawem procedury.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku