DORADZTWO PRAWNE

Korporacje Korporacje
Klienci Indywidualni Klienci Indywidualni
Reprezentacja Reprezentacja
Konsultacje prawne Konsultacje prawne

Reprezentacja

Występowanie przed Sądem lub wszelkie rodzaju organizacjami zawsze wiąże się ze stresem dla Klienta. Doświadczeni prawnicy naszej Kancelarii zadbają o to, aby Państwa interesy były należycie prowadzone zarówno w postępowania arbitrażowych, negocjacjach biznesowych oraz sporach sądowych. Jedną z zasad wyznaczających nasz cel jest satysfakcja Klienta, dlatego też dbamy o Państwa komfort, starając się konflikty rozwiązywać polubownie, na etapie przesądowym, w drodze negocjacji, mediacji czy postępowania polubownego. Do każdej rozprawy nasi prawnicy przygotowują się z należytą starannością i dbałością o szczegóły, zapewniając możliwość wykorzystania wszystkich proceduralnych instrumentów, dobór właściwej argumentacji i dowodów w prowadzonych sprawach. Pełnomocnicy są w stałym kontakcie z Klientem, omawiają niezbędne kwestie oraz informują na bieżąco o przebiegu sprawy. Reprezentacja procesowa poza udziałem w rozprawach obejmuje prowadzenie wszelkiej korespondencji.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku