HUMAN RESOURCES

Praktyka kadrowa Praktyka kadrowa
Praktyka HR Praktyka HR

Praktyka kadrowa

W ramach usług z zakresu Praktyki kadrowej wspieramy przedsiębiorców w pełnym spektrum problematyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W szczególności prowadzimy audyty dokumentacji pracowniczej, prowadzimy sprawy z zakresu indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, świadczymy doradztwo w zakresie tworzenia i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczymy doradztwo i wsparcie przy ustalaniu systemu i rozkładu czasu pracy jak również w jego rozliczeniu a także prowadzimy lub wspieramy przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Ponadto zajmujemy się ochroną danych osobowych pracowników, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy organizacyjne), restrukturyzacjami przedsiębiorstw w kontekście skutków w obszarze prawa pracy, jak również prowadzeniem sporów sądowych lub mediacyjnych z pracownikami.

PARTNERZY

ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

partnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląskupartnerzy kancelarii prawnej na Śląsku